Услуги

В URBANIK работим активно със социално отговорни компании и организации, които искат да подкрепят обществото и клиентите си като влагат средства в облагородяване на градовете и популяризиране на идеи за превръщането им в по-устойчиви и зелени места.


+ Корпоративна социална отговорност за града
Анализ и изготвяне на цялостна стратегия на компании за корпоративна социална отговорност с насоченост към градската среда

+ Маркетинг с кауза
Развитие и изпълнение на рекламни стратегии и кампании с насоченост към градската среда

+ Социален тиймбилдинг
Изготвяне на събития за сплотяване на екип с цел подобряване на градската среда и живота на местната общност

+ Програми и кампании за устойчиво развитие в градовете
Формулиране и развитие на цялостни програми и кампании за устойчиво развитие в градовете

+ Популяризиране на социални кампании в града
Събиране на подкрепа за социални или публични каузи посредством иновативни методи и технологии

+ Дизайн на решения за градска среда
Проектиране на уникални решения, съобразени с особеностите на дадена локация

+ Визуална комуникация и брандиране на градски елементи
Решения за създаване или подобряване на визуална комуникация и иновативно брандиране на елементи от градската среда.