e-mail: contact@urbanik.bg

телефон: +359 (0) 29670476 | +359 (0) 885 65 79 35

адрес: София, бул."Христо Смирненски" 1, Лаборатория за Градски Дизайн